Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi

NEC Logo

Wasiliana Nasi

Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi
Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi
Jengo la Uchaguzi,
Eneo la Uwekezaji Njedengwa,
Kitalu D, Kiwanja Na. 4,
5 Barabara ya Uchaguzi,
S.L.P 358,
41107 DODOMA
Simu/Nukushi
Simu: +255 26 2962345-8
Nukushi: +255 26 2962348